Doelstelling

De Jack Russell Vrienden is een op 31 mei 2014 opgerichte nieuwe rasvereniging voor de Jack Russell Terriër. In 2015 is de vereniging als lid erkend door de verenging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied. 

Onze vereniging stelt zich, zoals verwoord in onze statuten, het volgende ten doel:

  • De instandhouding van het ras (Jack Russell Terriër)
  • De bevordering van de gezondheid en het welzijn van tot dit ras behorende honden in het algemeen en het bestrijden van erfelijke gebreken binnen dit ras in het bijzonder.
  • Het bevorderen van het contact tussen fokkers onderling en tussen fokkers en liefhebbers.

 

Nieuw
Omdat verschillende inzichten vragen om verschillend beleid.

 

Vernieuwend
De Jack Russell Vrienden profileert zich als een platform van liefhebbers, met als kernwaarden eerlijkheid, openheid en respect voor elkaar. Wij bieden alle leden ruimte voor persoonlijke inbreng  

  

  

  

  

 

 

Vooruitstrevend  
De Jack Russell Vrienden is vooruitstrevend op het gebied van fokkerij, waarbij populatie-en gezondheidsonderzoeken continu getoetst en waar nodig aangepast zullen worden aan de in de fokreglementen opgestelde eisen.                                                             

   

 

Behoudend
Met eerlijke fokkerij willen wij de raseigenschappen voor de toekomst veiligstellen. 

                                                                          

 

Activiteiten
Jaarlijks zal de Jack Russell Vrienden een Kampioens Clubmatch organiseren met CAC. Aanvullend zullen evenementen georganiseerd worden waar leden met hun honden elkaar kunnen treffen. Ook is het mogelijk voor de leden om via de website zelf een evenement /activiteit te organiseren en te publiceren in de agenda en nieuwsbrief. Deze evenementen bieden u de mogelijkheid actief met uw Jack Russell Terrier bezig te zijn en ervaringen uit te wisselen met andere eigenaren. Voor leden zullen deze evenementen gratis of tegen een kleine vergoeding toegankelijk zijn.

Website
Op onze informatieve website treft u actuele informatie aan over kynologie in het algemeen en die van ons ras in het bijzonder. Verder zal een speciaal deel worden ingericht voor fokkers.

Nieuwsbrief
Iedere 1e van de maand, of vaker indien nodig, verzenden wij een nieuwsbrief met allerhande nieuws en wetenswaardigheden. U kunt als lid ook zelf materiaal aanleveren voor deze nieuwsbrief. U ontvangt de nieuwsbrief op het door u opgegeven mailadres.